Οδική εκδρομή

Από 
360€

6 Ημέρες

 

Τοποθεσία αναχώρησης/επιστροφής: Πάτρα

Ημερομηνία αναχώρησης: Τετάρτη 12 Απριλίου

Επιστροφή: Δευτέρα 17 Απριλίου